SPORTACCOMMODATIE HORSTHUIS
Een plek waar welzijn, sport en cultuur samenkomen

Een duurzaam Horsthuis

Wij vinden het belangrijk dat onze sport accommodatie een duurzaam gebouw is zonder het milieu onnodig te belasten. Een gebouw dat klaar is voor de toekomst, waar uw (klein)kinderen ook fijn kunnen sporten. Zo hebben wij de sporthal in 2017 uitgerust met hoogwaardige LED verlichting. De verlichting is voor trainingen en wedstrijden apart in te schakelen.

Achter de bar zijn de bestaande flessenkoelers vervangen voor energiezuinige apparaten. Hiermee behalen we nu een besparingsreductie van 69%. Dankzij de 195 geïnstalleerde zonnepanelen is het Horsthuis voor een groot deel zelfvoorzienend. De ontwikkelingen in de toekomst worden nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig zullen aanpassingen gedaan worden.

LED verlichting sporthal


LED verlichting sportvelden 2019


Energiezuinige flessenkoelers


Zonnepanelen