SPORTACCOMMODATIE HORSTHUIS
Een plek waar welzijn, sport en cultuur samenkomen

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Beheer Horsthuis vertegenwoordigt en bestuurt het Horsthuis en zorgt ervoor dat het doel van de stichting wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer. Onderstaande personen zijn als voorzitter, secretaris en penningmeester samen met beheerder Ben Bouwhuis verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het sportcentrum.

voorzitter

A. Roetert Steenbruggen


secretaris

« - »


penningmeester

T. Broekhof


Stakeholders

Als stakeholders leveren onderstaande organisaties een belangrijke bijdrage aan het Horsthuis. Door regelmatig onze eigen belangen en die van onze stakeholders te evalueren en daar waar mogelijk met elkaar te investeren in nieuwe ontwikkelingen wordt continuïteit op het gebied van welzijn, sport en cultuur, gewaarborgd.

sportvereniging broekland


kôle kermse broekland

broekelo boscross broekland


broeklanderfeest
horstdarts broekland